Ga naar de bovenkant van de pagina

IB op maat: Analyse van de ondersteuningsstructuur

IB op maat onderzoekt aan de hand van je vraag hoe de ondersteuningsstructuur op jouw school ervoor staat. Wat zijn de sterke punten? Waar moeten we vooral mee doorgaan? Welke punten vragen aandacht om een volgende stap te zetten?


IB op maat doet onderzoek aan de hand van:

  • een documentenstudie
  • interviews met directie, bouwcoördinatoren, ib-er, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
  • observaties, zowel in de groepen als bij verschillende overlegvormen

Op basis hiervan krijgt u een nauwkeurige analyse met daaraan gekoppeld aanbevelingen die de school handvatten geeft om de ondersteuningsstructuur verder te ontwikkelen.
Na de analyse biedt IB op maat de mogelijkheid om de school te ondersteunen bij de implementatie en de borging van de gedane aanbevelingen.
De volgende gebieden zijn in het onderzoek opgenomen:

  • beleid
  • taak- en functieomschrijvingen
  • ondersteuningsstructuur
  • werkafspraken en procedures
  • de praktijk
  • evaluatie en borging

Voor meer info: contact