Ga naar de bovenkant van de pagina

Ervaringen van ...

In maart 2013 startte ik mijn werkzaamheden als directeur a.i. op de J.P. Minckelersschool in Hilversum.
In dezelfde periode werd Peter gevraagd met de IB-er de leerlingenzorg te ‘herijken’.
Beide waren we dus nieuw op de school en we kenden elkaar niet.
Na een zeer korte periode van kennismaken met alle betrokkenen en geledingen en een korte tijd van inwerken zijn we om de tafel gaan zitten en hebben besproken wat we hadden geconstateerd en hebben lijnen uitgezet voor de toekomst.
De lijnen en doelen voor de toekomst zijn door ons in een verbeterplan verwoord. Dit verbeterplan werd onze gids voor de komende anderhalf jaar.

Peter heeft zich, volgens afspraak, met name op de leerlingenzorg gericht, maar ook de groepsleerkrachten meegenomen in het traject Activerende Directe Instructie.
Tijdens scholingsmomenten heeft Peter de groepsleerkrachten hierin geschoold en begeleid.
Peter gebruikte tijdens de scholingsmomenten de kracht van het team.
Wat kunnen we al en wat willen we bereiken? De route ‘denken, delen en uitwisselen’ werd vaak gevolgd.

Ik heb Peter leren kennen als een zeer kundig en bevlogen persoon die goed naar de ander luistert en hem/haar helpt verder te ontwikkelen.
Het samen werken én samenwerken met Peter was een voorrecht.

Jan Maarten Brommersma
adviseur bij Dyade AdviesPeter Derks heeft in een 2,5 jaar durend traject de zorgstructuur op onze school mede op poten gezet. Daar waar eerst heel enthousiaste mensen in zijn zorgteam zaten, staat nu nog steeds een enthousiast, maar ook professioneel draaiend team. De lijnen en rollen zijn duidelijk gemaakt, maar met name heeft Peter sterk ingezet op het vergroten van het handelingsrepertoire van de mensen in het zorgteam en daardoor ook in het hele team. Het handelingsgerichte werken is ingezet en we hebben samen gezocht naar een manier om aan te sluiten bij onze OGO visie.
Peter heeft oog voor de onderliggende verhoudingen en gaat daadkrachtig maar ook voorzichtig te werk. Zijn grote kracht ligt wat mij betreft in het samenwerken, binnen het zorgteam, het MT, maar zeker ook met de directie. Peter heeft veel voor mij uit handen genomen in een tijd waar dit nodig was, maar wist mij altijd op een prettige manier van alles wat speelde op de hoogte te houden.
Deze goede combinatie heeft op onze school voor een prachtig resultaat gezorgd, eentje waar we trots op mogen zijn. Ik gun iedere directeur een Peter in zijn organisatie!

Ellen Scheermeijer
Directeur Willibrordschool
Amsterdam - IJburgDaar zit je dan. ineens (voor je gevoel dan) . op de bank voor je uit te staren. Van de huisarts kreeg ik de opdracht om in ieder geval 1 maand thuis te blijven. Dat werden er drie. Om goed door mijn ziekteproces heen te komen en sterker en evenwichtiger terug te komen had ik meer nodig dan een paar gesprekken met de psycholoog (die ik overigens nog steeds af en toe bezoek). Ik ben praktisch ingesteld en ben op zoek gegaan naar iemand die buiten de verschillende oorzaken en patronen onderzoekt en aanpakt, ook werkt aan de praktijk. Dit vond ik bij Peter. Na elke sessie bedachten we samen waar ik de komende week/ twee weken aan ging werken. Voor mij was dit spannend, maar het werkte meteen. Als je groot bent geworden binnen een organisatie verval je snel in oude patronen. Door deze opdrachten moest ik dat doorbreken en ik zag dat het effect had. Peter liet mij inzien wat de interactie was tussen mij en mijn omgeving en hoe ik hier anders mee om kan gaan. Peter luisterde goed naar mijn verhaal en door middel van het stellen van vragen kwam ik tot inzichten die mij verder hielpen. Inmiddels werk ik weer een jaar op volle kracht en was deze nare periode ook een hele mooie periode waarin ik veel van mezelf heb geleerd en daar de rest van mijn leven op door kan bouwen. Af en toe gebeurt er weer wat en ben ik erg bewust van mijn eigen handelen en denk dan: 'Peter zou ook trots op me zijn!'

AgnesCoaching vond ik altijd wat vaag en weinig concreet. Na een uitgebreid coachingstraject waarin Peter mij de eerste beginselen van het coachen heeft geleerd heb ik zelf ervaren wat coaching kan doen. Peter heeft me laten ervaren dat je als coach niet meer dan een spiegel bent en dat je als gecoachte eigenaar bent van je eigen verandering.
Op mijn vorige school, een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, heeft Peter een traject van collegiale coaching begeleid, doel was het opleiden van drie interne coaches die bij teamscholing in de school ingezet kon worden. Hij wist op natuurlijke wijze de teamscholing met het opleidingstraject van de coaches aan elkaar te koppelen. In totaal heeft dit traject 3 schooljaren bestreken.
Inmiddels ben ik schoolleider en heb ik nog steeds profijt van mijn opleiding tot interne coach.

Arjan Barink
directeur basisschool Sterrebos – OssIk heb Peter Derks leren kennen als interim Intern Begeleider / coach tijdens mijn interim directeurschap op de Rosaschool in Amsterdam. Naast een schat aan praktische kennis en vaardigheden, een plezierige collega, die goed kan luisteren naar anderen, daar zijn voordeel mee doet, maar doortastend op kan treden wanneer de situatie daar om vraagt."

Lex BatstraSamen met Peter heb ik gekeken hoe ik mijn persoonlijke zoektocht naar zingeving kan integreren met de werkomgeving. Daarbij heb ik veel inzichten opgedaan en vooral geleerd met liefhebbende mildheid naar anderen, maar ook naar mezelf te kijken. Peter is daarbij van grote waarde; hij begeleidt op rustige en kalme wijze, zonder oordelen en in een context die heel veilig aanvoelt.

Cissy StokerIk heb 3 coachingsgesprekken met Peter gehad n.a.v. een vervelend incident op mijn werk.
Dit incident heeft me behoorlijk aangegrepen.
Ik voelde me zowel professioneel als persoonlijk erg geraakt en niet gehoord door mijn meerderen.
Het hele incident had me behoorlijk uit balans gebracht met de nodige lichamelijke klachten die door de huisarts werden toegeschreven aan stress.
Al wandelend en pratend door het park gaf Peter mij de ruimte om mijn gedachten beter te formuleren. Hij stelde intuïtieve/ open vragen waardoor het mij duidelijk werd dat deze situatie mij zo uit mijn evenwicht bracht omdat ik geraakt ben in mijn integriteit, in mijn waarden en normen.
Deze manier was voor mij erg prettig ik voelde me gehoord en kreeg tegelijkertijd meer zicht op mijn aandeel zonder te oordelen.
Daarnaast voelde ik me behoorlijk in de steek gelaten door diegenen die in mijn ogen hadden moeten handelen. Ik merkte dat dit me hinderde in mijn werk wat ik therapeutisch had hervat.
We hebben concreet geoefend hoe dit probleem opbouwend bespreekbaar te maken met de desbetreffende persoon. De wisselwerking werd daardoor duidelijker.
Voor mij was het een erg prettige manier om al wandelend tot de kern van het probleem te komen, alsof het natuurlijker is dan tegenover elkaar zittend. Het in beweging zijn is prettig als tegenwicht voor de gevoelens van spanning die juist dan naar boven komen.
Door de benadering en manier van vragen stellen van Peter voelde ik me erg op mijn gemak en kwam ik tot nieuwe inzichten. Die me uiteindelijk geholpen hebben dit hele vervelende incident wat meer een plekje te geven.
Voor mij heeft deze vorm van coachingsgesprekken goed gewerkt.

LenieIk ben als onderwijsassistente werkzaam op een ZMLK school. Ik ben bevoegd docente Verzorging. In 2003 trad ik toe op de arbeidsmarkt na een lange periode van ziek zijn. Door als assistente aan de slag te gaan, kon ik langzamerhand wennen aan het arbeidsproces, de verantwoordelijkheden van de baan en kon ik mijn zelfvertrouwen opbouwen. Om zo door te stromen naar het docentschap. Ik merkte echter dat ik een groot gebrek aan zelfvertrouwen had opgebouwd om dit laatste aan te durven, terwijl ik wist dat ik de capaciteiten heb.

De school heeft Peter benaderd om samen met mij te kijken naar mijn vraag van doorstroming naar docentschap. De wijze waarop Peter en ik samen aan de slag zijn gegaan, paste geheel bij wie ik ben als persoon en wat ik nodig had.

Eerst hebben we de doelen helder geformuleerd. Door de leerkrachtvaardigheden in beeld te brengen en ermee aan de slag te gaan, werd ik op zeer praktische wijze d.m.v. opdrachten en verslagen maken, aan het werk gezet. Wanneer ik tijdens het bespreken hiervan mezelf en mijn werk niet serieus nam, wist Peter mij door het stellen van de juiste vragen mijn negatieve zelfreflectie om te buigen waardoor ik weer positief naar mezelf kon kijken.

Naast deze praktische wijze van werken is het heel fijn dat Peter ook op intuïtieve, spirituele wijze mij wist te ondersteunen. Ik ben bekend met familieopstellingen en door dit ook met Peter te doen, kwam ik in een diepere laag van mezelf mijn blokkades tegen, het waarom daarvan en wat ik meedraag in familiesfeer. In een veilige omgeving ontdekte ik mijn kracht. Fijn was het om met hem natuurwandelingen te maken. Zo ben ik in een beweging gekomen die geleid heeft tot de keuze om als docente door te willen stromen en vooral door te durven stromen.

Nu is het een aantal jaren later. Het wonderlijke van dit gehele traject is, dat ik uiteindelijk nu besloten heb om als onderwijsassistente te blijven werken. Dit omdat, door deze weg te gaan, andere kwaliteiten naar boven zijn gekomen en ik ben nu bezig met het starten van een massagepraktijk. Dit kan ik niet combineren met het docentschap.

Bij Peter denk ik aan: gezien en gehoord worden op een veilige, warme, betrokken, praktische, intuïtieve, deskundige wijze. Ik ben door hem en met hem meer Jolanda geworden. Dat is kostbaar!

Jolanda Hendriks