Ga naar de bovenkant van de pagina

Coaching in het onderwijs: Ouders

Casus:
Met de ouders van Lisa voerde ik een gesprek over hun dochter. Lisa heeft een negatief zelfbeeld. Ze is zelden tevreden over haar prestaties. Ze uit dat in haar verhalen en ook in haar houding is dat zichtbaar.
"Hoe ga je daar als ouder mee om?" Dat was de vraag die vader en moeder aan mij stelden. Moeder vertelde dat ze zich zoveel mogelijk probeerde in te leven in haar dochter. Ze voelde met Lisa mee en probeerde haar door het tonen van begrip te ondersteunen. Dit leverde niet het gewenste resultaat op. Op deze manier kreeg Lisa zoveel ruimte en aandacht omtrent dit gedrag dat ze in plaats van dit te veranderen nog meer van dit niet gewenste gedrag vertoonde. Moeder voedde als het ware het probleem. Lisa bleef zich negatief uiten over zichzelf; moeder twijfelde of haar aanpak wel goed was.
Door het stellen van gerichte vragen hebben we het gedrag van Lisa geanalyseerd. Vervolgens hebben we dit ook gedaan ten aanzien van de reacties van moeder.

Moeder bleek last te hebben van een schuldgevoel ten aanzien van het negatieve zelfbeeld van Lisa. Uit liefde ging ze met haar dochter meevoelen. Moeder voelde zich geraakt als Lisa zich negatief uitte over zichzelf.
De eerste stap is dat moeder neutraal reageert als Lisa zich negatief uit over zichzelf met als doel om de negatieve gevoelens van Lisa niet te versterken.

Voorbeeld:
Als Lisa op school een 7 haalde voor rekenen vertelde moeder dat ze dat een goede prestatie vond; meteen nadat ze dat verteld had gaf ze aan dat ze weer verder ging met haar bezigheden. Op deze manier kreeg Lisa even geen ruimte om zich negatief te uiten over zichzelf. Langzamerhand ging moeder zich sterker voelen; Lisa merkte dat moeder anders op haar reacties reageerde.
Na dit behaalde resultaat zijn we overgegaan naar de tweede stap.
In situaties waarin Lisa een irreëel zelfbeeld laat zien leert moeder nu gerichte vragen te stellen. Op deze manier leert Lisa om stap voor stap een reëler zelfbeeld op te bouwen.

Voorbeeld:
Moeder kon met Lisa gericht praten over haar schoolprestaties en vragen stellen over haar ervaringen op de zwemles. Zo stimuleerde ze de ontwikkeling van Lisa. Vader zag dat moeder zich zekerder ging voelen;
hij merkte dat er minder twijfel in de stem van moeder klonk op momenten dat ze met Lisa in gesprek was. Lisa ervaart meer duidelijkheid in de aanpak van moeder en dat helpt haar om reëler naar zichzelf te kijken.


Mijn uitgangspunt is dat ieder kind uniek is.
Er zijn algemene adviezen waar je als ouder houvast aan kunt hebben.
Maar wat betekenen die adviezen voor jou in het leven van alle dag?
Lukt het om die adviezen toe te passen en hoe reageert je kind hierop?
Dit zijn vragen waar we ons tijdens gesprekken mee bezig houden.


Voorbeelden van onderwerpen waar ouders vragen gesteld hebben:

 • mijn kind heeft een negatief zelfbeeld.
 • mijn kind houdt zich niet aan afspraken.
 • mijn kind luistert niet naar me.
 • mijn kind maakt ruzie tijdens het eten.
 • mijn kind is erg actief en ongeconcentreerd.
 • mijn kind maakt veel ruzie met andere kinderen.
 • mijn kind heeft last van faalangst.

Tijdens de gesprekken staan we stil bij je rol als ouder. Wat kun je doen om meer grip te krijgen op het gedrag van je kind zodat je weer meer vertrouwen krijgt ten aanzien van je eigen reacties en handelingen? Tevens krijg je handvatten die je helpen om bewuster en effectiever op het gedrag van je kind te reageren waardoor groei in de ontwikkeling op dat gebied weer mogelijk is.


De inhoud van een gesprek kan er als volgt uitzien:

 • je bepaalt waarover je het wilt hebben.
 • ik reflecteer en prikkel je bewustzijn door middel van het stellen van stimulerende vragen.
 • ik geef je opvoedingsadviezen waarover we in gesprek gaan. Deze adviezen kun je direct in de thuissituatie toepassen.
 • we maken afspraken waar we in een volgend gesprek op terugkomen.

werkwijze A