Ga naar de bovenkant van de pagina

Werkwijze A

 1. Stap 1: kennismakingsgesprek

  In een kennismakingsgesprek onderzoeken we waaraan je wilt werken en wat het gewenste resultaat daarvan is. Als we na afloop van het gesprek constateren dat er sprake is van vertrouwen kunnen we starten met een traject.

 2. Stap 2: plan van aanpak

  Ik maak een plan van aanpak. Hierin staat vermeld wat de doelen zijn. Ook staat daarin waaraan je kunt merken dat jouw doelen bereikt zijn en hoe dat voor jouw zichtbaar wordt. We maken afspraken over het benodigde aantal gesprekken, de frequentie en de duur van de gesprekken.

 3. Stap 3: uitvoering

  De gesprekken vinden plaats.

 4. Stap 4: evaluatie

  Hierin kijken we terug op de afgelopen periode.
  We bepalen of en in hoeverre de vooraf gestelde doelen bereikt zijn.