Ga naar de bovenkant van de pagina

Coaching in het onderwijs: Zij-instromers

Als zij-instromer sta je als leerkracht voor de groep terwijl je nog in opleiding bent.
Je hebt een HBO-opleiding afgerond en ervaring opgedaan in een ander werkveld.
Als startpunt van de begeleiding maak ik gebruik van het verslag van het geschiktheidsonderzoek dat je hebt afgelegd. Hierin staat vermeld in hoeverre je bepaalde competenties beheerst en welke competenties je nog verder moet ontwikkelen om uiteindelijk te voldoen aan de startbekwaamheden van een gediplomeerd groepsleerkracht.


In het algemeen ligt tijdens een eerste periode de nadruk op:

  • het pedagogisch klimaat
  • de interactie met leerlingen
  • het voeren van effectief klassenmanagement
  • het samenwerken in een team

Later in het traject kan er een accentverschuiving plaatsvinden en ontstaat er meer ruimte voor inhoudelijke begeleiding. Dan komen onderwerpen aan bod als:

  • het hanteren van verschillende werkvormen
  • de zorgverbreding
  • het differentiëren
  • het verhogen van leerrendement bij leerlingen

Gedurende het traject kun je situaties uit de praktijk inbrengen die op dat moment voor jou prioriteit hebben. Om je leerrendement te verhogen kan bij een klassenconsultatie gekozen worden voor 'coaching on the job'. Dit betekent dat ik je actieve ondersteuning bied zowel voor, tijdens als na de les. Bij deze vorm van coaching nemen we van tevoren de lesvoorbereiding samen door.


werkwijze B