Ga naar de bovenkant van de pagina

IB op maat: Coaching van de interne begeleider

Een intern begeleider heeft verschillende taken. Hij/zij coördineert, coacht, brengt structuur aan, delegeert, spart, ondersteunt.


Zowel voor een startende ib-er als voor een ervaren ib-er bestaat er de mogelijkheid om een coachingstraject te volgen. De coaching is er altijd op gericht om de ib-er in zijn/haar kracht te zetten.


In een intakegesprek stellen we samen de doelen vast en bepalen we het resultaat.


Enkele voorbeelden van vragen die in een traject naar voren kunnen komen:

  • Welke stappen wil de school dit schooljaar zetten ten aanzien van de ondersteuningsstructuur? Wat is jouw rol daarin? Hoe geef je deze rol vorm?
  • Een uitgangspunt van handelingsgericht werken is: 'de leerkracht doet ertoe!' Wat doe jij als intern begeleider waardoor de leerkracht zijn taak zo optimaal mogelijk kan uitvoeren?
  • Wat is het doel van de groepsbespreking? Hoe bereid je je voor? Hoe bereidt de leerkracht zich voor?
  • Wat is het doel van de leerlingenbespreking? Hoe bereid je je voor? Hoe bereidt de leerkracht zich voor?
  • Hoe ga je om met afspraken die gemaakt worden?
  • Welke rol neem je in bij een oudergesprek? Hoe doe je dat?
  • Aan welke overleggen neem je deel? Wat is je rol in deze overleggen?
  • Hoe bespreek je de opbrengsten met de directie en hoe doe je dat in het team?
  • Hoe stimuleer je leerkrachten tot het vinden van oplossingen die echt werken?
  • Hoe ga je om met weerstand?

Voor meer info: contact