Ga naar de bovenkant van de pagina

Werkwijze B

 1. Stap 1: kennismakingsgesprek

  Een kennismakingsgesprek, waarin je, de opdrachtgever en ik de verwachtingen ten aanzien van het coachingsproces bespreken.
  Het doel hiervan is om voor elkaar helder te krijgen wat de beoogde resultaten van het traject zijn.

 2. Stap 2: gesprek met elkaar

  Het doel van dit gesprek is enerzijds om nader met elkaar kennis te maken en anderzijds om je leer- en ontwikkelbehoefte verder te concretiseren.
  Aan het eind van het gesprek bespreken we of we vertrouwen hebben in het starten van een traject. Vervolgens brengen we de opdrachtgever hiervan op de hoogte.

 3. Stap 3: plan van aanpak

  Ik maak een plan van aanpak.
  Hierin staat vermeld wat de doelen zijn en waaraan je kunt merken dat je jouw doelen bereikt en hoe dat voor jou zichtbaar wordt. Ook staat vermeld welke afspraken we gemaakt hebben over de duur van het traject, alsmede op welke momenten er een evaluatie plaats vindt en hoe de opdrachtgever hierbij betrokken wil worden.

 4. Stap 4: uitvoering

  Afhankelijk van de vraag kan het aantal gesprekken en/of klassenconsultaties variŰren.

 5. Stap 5: evaluatie

  Hierin kijk ik samen met je terug op de afgelopen periode.
  We bepalen of en in hoeverre de vooraf gestelde doelen bereikt zijn.
  Ter afronding volgt er een terugkoppeling naar de opdrachtgever.